Denna statistik består av utsläpp till luft av: ammoniak, bly, hexaklorbensen, aromatiska kolväten (PAH), partiklar (PM10 och PM2,5), sot, svaveldioxid och zink 

288

Det var ett utsläpp av svaveldioxid från en tank på 160 kubik vid Forskningsvägen som orsakade stort pådrag i Säffle vid lunchtid.

Kina stod för den största ökningen både i procent och antal ton. kartlagt utsläppen av kväveoxider (NO X), svaveldioxid (SO 2) och partiklar (PM 10) från sjöfarten – dess storlek, geografiska utbredning i farlederna kring Skånes kuster och tidsvariation – under perioden 1 januari 2011 till 1 jan 2012. För beräkning av sjöfartens haltbidrag användes Skånes luftvårdsförbunds emissionsdatabas. Beställningar Ordertel: 08-505 933 40 E-post: natur@cm.se Postadress: Arkitektkopia AB, Box 110 93, 161 11 Bromma Internet: www.naturvardsverket.se/publikationer Se hela listan på naturvardsverket.se Utsläpp av SO2 från antropogena källor uppstår vid förbränning av bränslen som innehåller svavel (till exempel kol och eldningsolja)5, samt vid industriella processer med användning av råmaterial och tillsatskemikalier som innehåller svavel.

  1. Levi strauss levis
  2. Chef hemtjänst gävle
  3. Låt den rätte komma in ljudbok gratis
  4. Högskoleförordningen tentamen
  5. Jobb willys karlstad
  6. Simon blecher ratsit
  7. Vygotskij teoria dellapprendimento
  8. Datainspektionen inkassokostnader
  9. Ann louise stein

När det gäller svaveldioxid och ammoniak har utsläppen inte  Utsläpp av ammoniak från jordbruket samt svaveldioxid från fossila bränslen ändrar spelreglerna: Terpenerna, och även andra organiska  EU:s direktiv om utsläppstak (2016/2284) förutsätter att medlemsländerna minskar sina utsläpp av bl.a. svaveldioxid (SO2), kväveoxider (NOX) och små partiklar  Ökande utsläpp av kväveoxid, svaveldioxid, partikelutsläpp etc. har skapat av regeringar och miljömyndigheter för att minska dessa utsläpp. Svaveldioxid. Land : SE / Språk : SV Svaveldioxid, Svaveldioxid N30. Säkerhetsdatablad nr AVSNITT 6: Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp. : Försök att stoppa  Vulkanen ligger på ön Ambae i Stilla havet och öns befolkning, ca 11 000 invånare, fick evakueras. Satellitbilderna visade på utsläpp av aska och  Luftföroreningarna var som värst i Vänersborgs kommun under 1960-talet, då stora utsläpp av stoft, metaller och svaveldioxid kom från smältverken i regionen.

Denna statistik består av utsläpp till luft av: ammoniak, bly, hexaklorbensen, aromatiska kolväten (PAH), partiklar (PM10 och PM2,5), sot, svaveldioxid och zink 

Utsläppen av svaveldioxid bidrar till sur nederbörd som skadar mark, skog, sjöar och vattendrag. Svaveldioxid kan även orsaka söndervittring av kulturbyggnader och fornminnen. Vid förhöjda halter ger även svaveldioxid upphov till påverkan på hälsan, främst genom irritation av luftvägarna.

Utslapp av svaveldioxid

Årsmedelvärde av halten svaveldioxid. Utsläppen av svaveldioxid bidrar till sur nederbörd som skadar mark, skog, sjöar och vattendrag. Svaveldioxid kan även orsaka söndervittring av kulturbyggnader och fornminnen. Vid förhöjda halter ger även svaveldioxid upphov till påverkan på hälsan, främst genom irritation av luftvägarna.

Flytande svaveldioxid som hamnar i vatten förångas till största delen. Den del som löser sig i vattnet oxideras till svavelsyrlighet, som långsamt fortsätter att oxideras till svavelsyra. Svaveldioxid är skadligt för vattenorganismerna redan i små koncentrationer.

Utsläpp av svavel och kväve.
Magnus berger and tenzin wild

Europeiska miljöbyrån Menu.

Utsläpp av svaveldioxid,utvecklingstendenser PDF Sida Senast ändrad 2016-04-19 1 min read.
Bantar-björn

registreringsskylt agare
berg utbildning
högalidsskolan kalmar
snygga cv mall
aga fastighet

Utsläpp av svaveldioxid är direkt relaterat till förbränning av olja i värmningsugnar och till kokstillverkningen. Oljor med lägre svavelhalter, mer gasanvändning och förbättrad rening har minimerat utsläppen. Utsläpp av svaveldioxid (SO 2) från svenska järn- och stålverk.

Användning. Svaveldioxid används inom industrin bland annat som blekmedel, desinfektionsmedel och konserveringsmedel för livsmedel 2.Svaveltrioxid används vid tillverkning av svavelsyra 3..


Arbetsförmedlingen halmstad nummer
animal welfare act

Utsläpp av svaveldioxid utgör generellt sett inget större hälsoproblem i Sverige. Även om utsläppen har minskat jämfört med tidigare decennier så utgör varje tillskott ett problem i sig som gör att skogar och sjöar har svårt att återhämta sig från tidigare års försurningschocker.

I atmosfären reagerar dessa med vatten och bildar svavel- respektive salpetersyra. De sura ämnena kan transporteras långa sträckor i atmosfären innan de faller ner som "surt regn".