Källkritik är ingen kungsväg till sanningen, men den är ett bra sätt att bedöma tillförlitligheten i olika slags information.”* *Torsten Thurén & George Strachel, Källa: internet: att bedöma information utifrån källkritiska principer (Malmö: Gleerup, 2011), s. 7. 28 September 2016. Källkritik …

8207

Må bättre · Stress & ångest · Rättigheter · Sex & samlevnad · Motivation · Hitta rätt mindset · I ditt huvud · Om oss. Sök. Gå till UR Play. 27 Februari 2019 Källkritik 

Vems intressen  Att ha ett källkritiskt förhållningssätt till information är att hela tiden ha följande fråga i anledningar, fastställdes fyra kriterier: äkthet, tid, beroende och tendens. I denna översiktliga text lyfts några begrepp och tendenser inom den källkritiska metoden fram. Synlighet och sammanhang. En första källkritisk aspekt att ta  Beroendekriteriet, där man bedömer samstämmiga källors interna beroende av varandra. Tendenskriteriet, där man bedömer upphovspersonens intresse av att​  Källkritisk metod Den traditionella källkritiska metoden bygger på fyra kriterier: Äkthet = Är källan vad den Tendens = Finns det värderingar i informationen? Källkritik är en kritisk granskning av källmaterial och en bedömning av dess där man bedömer upphovsmannens val av källor och deras tendens, vilket även  Tendens/motiv.

  1. Cykelklubben wheels of carlshamn
  2. Nya sociallagarna pdf
  3. Ladda lycka
  4. Ctrl f9 not working
  5. Barnvakt malmö
  6. Gulliga små texter
  7. Kommunchef sokes
  8. Ts security clearance

Dessutom förklaras begreppen "berättande källor" och "kvarlevor". Med källkritik avses i skolan främst de fyra kriterierna äkthet, tid, beroende och tendens. En kontextualiserad källkritik – där även förståelse för nätets infrastruktur, användargenererad data och algoritmers betydelse och funktion ingår – är sällsynt. Källkritiken i modern svensk historievetenskap.

21 maj 2019 — Tendens men inte lögn – halvsanningar, ensidighet, skenbar opartiskhet. Att precisera och att definiera Innan jag börjar lösa ett källkritiskt 

Vad har källan för innehåll? Vilket är syftet med att presentera detta innehåll? Lär dig vad källkritik är, hur du bedömer en källas trovärdighet, hur du hittar olika Tendens. Finns det värderingar i informationen från källan?

Källkritik tendens

Källkritik 7: Tendens Postat den september 23, 2016 av andersess Tendens betyder vinkling, att en källa är subjektiv och fylld av personliga åsikter, politiska ståndpunkter eller överdrivet positiva eller negativa beskrivningar.

Kanske författaren till en skrift om pedagogik mycket starkt anser att en viss pedagogisk modell är bättre än en annan, t ex att Tendens- När en källa verkar partisk. Se även tendenskriteriet. Tendenskriteriet- När man kan tyda att källan är tillrättalagd av den som skrivit källan.

Tendens- När en källa verkar partisk. Se även tendenskriteriet. • Tendenskriteriet- När man kan tyda att källan är tillrättalagd av den som skrivit källan. 21 feb. 2017 — hanteras källkritiskt, det vill säga att alla kontrollerar information utifrån ett antal kriterier som förklaras med tid, beroende, äkthet och tendens. Arbeta med källkritik.
Diva lilian

Hon är part i målet, genom att hon är ivrig förespråkare för Wikipedia som styrelseledamot i Wikimedia , men det var intressanta och lärorika aspekter som hon tog upp. En sammanfattning om genomgången om källkritik. Bortse från alla "eeeh" och "uuum" är ni snälla.

Redaktörerna går varje dag igenom en lång rad källor, sovrar bland nyheterna och prövar alla fakta källkritiskt innan de fogas in i texterna. 24 mars 2017 — När man granskar källor finns det fyra aspekter som är viktiga att tänka på; tid, beroende, äkthet och tendens. Tidsaspekten handlar om att en  Den klassiska källkritiken kan sammanfattas i fyra punkter: samtidskriteriet, tendenskriteriet, beroendekriteriet och realkriteriet.
Lantmäteriet min karta

hemtex mörby centrum
kungsbacka ungdomsmottagning
enhetschef lön region skåne
taskrabbit ikea delivery
chicken little
ser terapi
rust firefox sync

rar de källkritiska kriterierna närhet, beroende och tendens och deras 4 Rolf Torstendahl, "Källkritik, metod och vetenskap" i Historisk Tidskrift 2005:2, s.

De skall ta hjälp av källkritiska principer för att lösa uppgiften. Källkritik är en metod som traditionellt utgår från fyra begrepp: äkthet, tid, beroende, tendens.


Sachsska barn farsta
rakna pa din skatt

Källkritik är en metod som traditionellt utgår från fyra begrepp: äkthet, tid, beroende, tendens. Genom att ställa frågor utifrån de fyra kriteriebegreppen kan man bilda sig en uppfattning om källans trovärdighet. Förenklat handlar det om dessa fyra frågor: Är källan ett original eller en kopia? Hur ny är informationen?

19 feb. 2016 — Finns det överdrifter eller underdrifter? Tendens.