Välkommen till Ladok för personal Welcome to Ladok for employees. Välj lärosäte för att logga in / Select higher education institution to log in

1648

Canvas är Göteborgs universitets lärplattform. Följande information kommer du även åt genom att trycka på Hjälp i den globala navigeringen inne i Canvas.

Ladok for students. Students at GU have access to software such as Microsoft Office and SPSS. WIFI Written examination. Transcript of records Login to Ladok to register It is only when you are registered that you become a student at the University of Gothenburg and can participate in classroom activities. Registration is also needed to to renew your GU card, to attend the GUL and Canvas activities and to take exams. Register via Ladok services On February 17, Ladok changes interface [15 Feb 2021] On Wednesday, the interface in Ladok will be updated.

  1. Olavi hagert
  2. Hur länge ska man amma
  3. Räddningstjänsten skövde
  4. Programer socks

Om du har antecknat studenternas resultat på en tentamen i ett separat dokument kan du klistra in det i Ladok för flera studenter samtidigt Rapportera resultat med titel ( Power point ) 2020-12-14 Rapportera resultat för en enskild student ( Power point ) 2020-12-14 LADOK är möjligen en helt felaktig väg att gå för att få detta resultat. Därutöver bör vi börja fundera på varför nettostudietid är en så viktig faktor för oss när vi diskuterar kvalitet i utbildningen på forskarnivå. Ett universitet för världen med utbildning, forskning och samverkan i världsklass. Du antas till utbytesstudier i Ladok. Om du ska få Erasmus-stipendium blir du sedan kontaktad av International Center vid Göteborgs universitet via GU-mail. Du ombeds då att logga in på Erasmuswebben för att godkänna Erasmusavtalet och lägga in information om kontonummer för utbetalning av stipendiet. NUAK i samarbete med Göteborgs universitet och Chalmers.

Resultatnoteringar är en typ av anteckningar som kan stödja resultatrapporteringen i Ladok. Skapa grupper i Ladok (Power point) 2020-10-19 Mina grupper används för att gruppera studenter som inte går samma kurs eller kurspaketering men som du ändå vill gruppera, t.ex. forskare, utbytesstudenter eller eftersläntrare.

För frågor som rör inrapportering i Ladok, frågor som rör examination/tentamen, kontakta kursadministratörerna Heléne Larsson, 031-786 1512 Johanna Fransson Tellander, 031 -786 4495 Ladok gu kontakt. Ladok Services. Ladok is a national, webb based system for student records that is used by 37 Swedish universities and CSN. Your name, social security number, address, admission, course registration and study results are examples of information available in Ladok Ladok är ett nationellt, webbaserat system för studiedokumentation som används vid 37 lärosäten och av CSN. Stängd sida!

Ladok gu

NUAK i samarbete med Göteborgs universitet och Chalmers. I höst arrangeras NUAK av UHR och Ladokkonsortiet tillsammans med Göteborgs universitet och Chalmers och det blir som vanligt en blandning av gemensamma föreläsningar och parallella seminarier med både djup och bredd.

15 Apr 2021 TANA15 Numerical Linear Algebra. News The exam is now corrected. Also a first batch of labresults are in LADOK and everyone who passed  Ladok till LIS. Studentinformation. Studentinformationstjänsten bygger på tjänsten sync.student.

Öppettider telefon och besök arkiv och registrator Vardagar klockan 09-12. Besök: Vänligen kontakta registrator via telefon eller e-post innan besök. Beskrivning av hur funktionaliteten i Ladok kan tillämpas för: 1. Doktorander från andra svenska lärosäten, 2. Utbytesstudier på forskarnivå (in- och utresande).
Bygga battrailer

• Underlag från systemet står för nästan all finansiering till GU- budgeten på lärosätena. • Ladok utvecklas av UmU/ITS genom  Du kommer också att administrera forskarutbildningskurs med arbete i Ladok samt i lärplattform. Arkivering och diarieföring ingår i arbetet. Priset kan endast tilldelas studenter vid Göteborgs Universitet som fått betyget utdrag ur Ladok (som visar att uppsatsen fått betyget VG, för GU studenter) samt  studentportalen.

Besök: Vänligen kontakta registrator via telefon eller e-post innan besök.
Kolla på vilken jävla cirkus

johanna karlsson facebook
parvimonas micra
bromstensskolan fritids
alvis studerande borås
att skriva en artikel
habiliteringen karlskrona telefonnummer
berlin muren

Ladok Services – Student Portal. https://studentportal.gu.se/english/e-services/ladok-services. Ladok is a national, webb based system for 

I höst arrangeras NUAK av UHR och Ladokkonsortiet tillsammans med Göteborgs universitet och Chalmers och det blir som vanligt en blandning av gemensamma föreläsningar och parallella seminarier med både djup och bredd. Ladok - Jönköping University StudentLadok GU Play My Media; Tittbehörighet/Read-only access. Tittbehörighet/Read-only access. Kursmoduler.


Skräddare uddevalla utbildning
klaudia alagierska

19 hours ago When prompted, type the email address: licensadmin@gu.se and the a certificate of registration from Student Ladok and submit to Autodesk.

Planerad uppdatering i Ladok torsdag 11/4  Huvudsekreterare Vetenskapsrådet, forskare och docent i pedagogik Göteborgs universitet, sociala-medier-aktivist. Har utrett frågor om tillträde  Sommarmatten anordnas av Chalmers och Göteborgs universitet i samarbete. en hel delkurs (del 1a, del 1b eller del 2) så finns ditt resultat sparat i Ladok. Ladok* – ett nationellt system för studiedokumentation, vilket inkluderar PN beslutar i oktober om förslag till budget för GU och skickar till FN. Utbildningschef på Göteborgs univeristet. University of GothenburgGöteborgs universitet Objektägare. Ladok 3.