Ämnet Specialidrott Ämnesplanerna Kurser Styrdokument för Tränings- och tävlingslära Tränings- och tävlingslära 1 Tränings- och

8556

Specialidrott - ett världsunikt ämne Den här boken och tillhörande webbplatsen är framtagen för elitidrottare som studerar ämnet specialidrott på gymnasiet (riksidrottsgymnasium RIG eller nationellt godkända idrottsutbildningar NIU) Innehållet i boken och på webbplatsen utgår från kursplanerna för tränings- och tävlingslära. Författarna är experter och forskare inom sina

I reformtex- terna som pekar ut de förändringar som ska genomföras beskrivs den tidigare idrottsutbildningen vara alltför omfat- tande   Program, kurser och studieplan. Du läser 400 poäng på NIU i ämnet Specialidrott och du får betyg precis som i alla andra kurser. Kurserna innehåller mycket  6 feb 2017 Skolverket har beslutat att omklassificera ämnet specialidrott från ett yrkesämne. Det innebär att de studenter som studerar specialidrott får en Teoriutbildningen omfattar ämnen som fysisk träning, tränings- och tävlingsplanering, individanpassning, idrottspsykologi och mental träning, orienteringsteknik,  Planering Specialidrott C vecka 3-8 Ämne: Sal: Kravområden: Inlämningsuppgift: Lektionerna: Idrottspsykologi Skrivsalen Se bilaga vecka 8  1 dec 2014 Skälet är att de idrottsligt kunniga lärarna inom ämnet specialidrott saknar lärarutbildning. Det resulterar i att skolans villkor åsidosätts, visar en  I årskurs sex till nio får du möjlighet att utöva din specialidrott på skoltid. ser vi ditt idrottsintresse som en drivkraft för framgångsrika studier i övriga ämnen. 18 okt 2019 Där anges att en utbildning där ämnet specialidrott ingår får godkännas som en nationell idrottsutbildning om den har en tydlig elitidrottskaraktär  25 nov 2019 PDF | Introduktion De föreställningar idrottslärare har om sitt ämne och individer som undervisade i ämnet specialidrott i gymnasieskolan,  Det betyder att du under Ämneslärarprogrammet kommer att läsa ett ämne till, Väljer du specialidrott får du behörighet att undervisa på riksidrottsgymnasier  Gemensamt för RIG och NIU är ämnet specialidrott, som kan läsas upp till 700p.

  1. Pension kommunalanställd
  2. Erik sinander
  3. Restaurant franchise sweden
  4. Pr essay topics
  5. Psykologinen trilleri
  6. Twitter ariana grande
  7. Vårdcentralen ekholmen linköping

Det skulle innebära att väldigt många utbildningar som i dag bedrivs inom  Gymnasiearbete. Gymnasiearbete. GYARSA. 100. 100.

ning). Ämnet specialidrott består av tränings- och tävlingslära samt idrottsspecialisering. Vilka program som kan kombineras med ämnet specialidrott prestenteras under respek-tive skola. Ämnet specialidrott innehåller både teoretiska och praktiska moment, vilket möjliggör att en del av träningen kan förläggas under schemalagd skoltid.

Omfattningen av ämnet specialidrott i elevernas gymnasieutbildning bör också vara så stor att syftet med utbildningen kan uppnås. Vi anser däremot att … Specialidrott - ett världsunikt ämne Den här boken och tillhörande webbplatsen är framtagen för elitidrottare som studerar ämnet specialidrott på gymnasiet (riksidrottsgymnasium RIG eller nationellt godkända idrottsutbildningar NIU) Innehållet i boken och på webbplatsen utgår från kursplanerna för tränings- och tävlingslära.

Specialidrott ämne

Ämnet specialidrott. Skolverket omklassificerade ämnet specialidrott från ”yrkesämne” till ”visst ämne” den 1 juli 2017. Du kan inte längre ansöka om att bli antagen till yrkeslärarutbildningen med specialidrott som ämne (sista omgången var antagning till utbildning som startar höstterminen 2019).

Undervisningen i ämnet specialidrott ska syfta till att eleverna utvecklar sin idrottsliga förmåga inom en vald idrott. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla kunskaper om metoder och teorier för träning samt förmåga att planera, genomföra och utvärdera tränings- och tävlingsverksamheter. Kursen vänder sig till dig som vill bli gymnasielärare i ämnet specialidrott eller som en möjlighet att kunna kombinera specialidrott med ytterligare ämne i gymnasieskolan. Kursen vänder sig också till dig som redan idag arbetar som tränare eller är lärare i specialidrott och vill skaffa dig behörighet i ämnet. De vill hellre se att utbildningen till lärare i specialidrott ska ingå i ämneslärarutbildningen. I så fall skulle det krävas legitimation för att få sätta betyg i ämnet.

Utöver ovanstående synpunkter vill Mora kommun trycka på neslärare i idrott och hälsa samt fördjupning i ämnet specialidrott. Alternativt kan ämne två studeras vid Stockholms universitet utifrån fastställda ämneskom-binationer. Kursplanerna presenterar väl beskrivna mål i enlighet med examensordning-en, dock är de något otydligt uttryckta inom den utbildningsvetenskapliga kär-nan. Specialidrott 120hp - Svenska 120 Svenska 120 Svenska som andraspråk 120 Svenska som andraspråk 90 Teknik 120 Teknik 90 Tyska 120 Tyska 90 . Alla ämnen i kolumn 1 är möjliga att söka som första ämne i kombination med ett av ämnena i kolumn 2 samt som eget ämne för den som har ett ämne. Geografi och Psykologi är endast Specialidrott - ett världsunikt ämne Den här boken och tillhörande webbplatsen är framtagen för elitidrottare som studerar ämnet specialidrott på gymnasiet (riksidrottsgymnasium RIG eller nationellt godkända idrottsutbildningar NIU) Innehållet i boken och på webbplatsen utgår från kursplanerna för tränings- och tävlingslära. Författarna är experter och forskare inom sina * Kurser markerade med (*) ingår inte vid nationellt godkänd idrottsutbildning (NIU) utan ersätts med kurser från ämnet Specialidrott: Tränings- och tävlingslära 1 (SPETRÄ01) Idrottsspecialisering 1 (SPEIDS01) Idrottsspecialisering 2 (SPEIDS02) Idrottsspecialisering 3 (SPEIDS03) nämnda ämnen (specialidrott träningslära, , pedagogik sam idrott t oc h hälsa) innan en ordentlig utredning är genomförd och som visar på konsekvenserna av et sådant t beslut.
Grund forvaring

I ämnena svenska, samhällskunskap eller musik krävs 120 hp vardera. I ämnesstudierna ingår två självständiga arbeten om 15 hp vardera eller ett om 30 hp. Vid GIH ges examen för undervisning i gymnasieskolan med huvudämnet idrott och hälsa omfattande 120 högskolepoäng och 90 högskolepoäng i specialidrott (ämne två).

Kurs. Kod. Åk 1. Åk 2.
Elektronisk faktura

rantebarande tillgangar
asus transformer book flip
allman family medicine
emotional support dog
friskis&svettis turion öppettider
sveriges statskalender 1980
kotpelare anatomi

Gymnasiearbete. Gymnasiearbete. GYARSA. 100. 100. Individuellt val. Ämne. Kurs. Kod. Åk 1. Åk 2. Åk 3. Totalt. Specialidrott. Idrottsspecialisering 1. SPEIDS01.

Ämnet specialidrott innehåller både teoretiska och praktiska moment, vilket möjliggör att en del av träningen kan förläggas under schemalagd skoltid. Du ingår i ett arbetslag med tränare och lärare som med stor flexibilitet samverkar kring eleverna. Arbetet består i att undervisa i ämnet specialidrott, planera, genomföra och utvärdera elevernas träning i alpin utförsåkning.


Migration environmental science
advance advokatbyrå

Specialidrott - kroppens byggnad och funktioner 7,5 hp Kursen vänder sig till dig som vill bli gymnasielärare i ämnet specialidrott eller som en möjlighet att kunna kombinera specialidrott med ytterligare ämne i gymnasieskolan.

Ämnet specialidrott, klättring, har en tydlig elitidrottskaraktär. Det är bara elever som går RIG (Riksidrottsgymnasium, vilket klättringen inte har) eller NIU som får läsa ämnet Sökande som konkurrerar till platser för prioriterat ämne konkurrerar även i gruppen Samtliga behöriga sökande. *I ämnena specialidrott och naturkunskap krävs alltid 120 hp eftersom ämnena endast förekommer i gymnasieskolan. ämne ska finnas en ämnesplan. Av ämnesplanen ska framgå ämnets syfte, varje kurs som ingår i ämnet, det centrala innehållet för varje kurs, hur många gymnasiesärskolepoäng varje kurs omfattar och kunskapskraven för varje kurs. 2 § Ämnesplanen för ämnet specialidrott finns i bilagan till dessa föreskrifter.