Läkarförbundets fackligt förtroendevalda är grunden för det fackliga arbetet. Du får förtroendet att representera dina kollegor i relationen med arbetsgivaren.

1808

Sedan den 1 januari 2017 gäller att arbetsgivaren i samverkan med de fackliga organisationerna ska arbeta aktivt för att uppnå lika rättigheter och möjligheter i arbetslivet oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder.

Att arbetsgivaren ska underlätta det fackliga arbetet, FML §3 och övriga rättigheter enligt FML. Utgå från hur tidsåtgången sett ut tidigare år eller en prognos för kommande år. Vad händer med vår fackliga tid om det inte finns ett kollektivavtal? Betald ledighet för fackligt arbete. Rätt till betald ledighet har du för fackligt arbete som gäller verksamheten på din egen arbetsplats.

  1. Sievi zone high
  2. I q test gratis

Rätt till betald ledighet har du för fackligt arbete som gäller verksamheten på din egen arbetsplats. Att förbereda och genomföra en förhandling med arbetsgivaren gör du på betald arbetstid. Du har också rätt att utbilda dig fackligt på betald arbetstid. Den innebär att anställda har rätt att tillhöra organisationer utan att staten eller andra aktörer, till exempel arbetsgivare, ingriper. Anställda har alltså rätt att tillhöra en facklig organisation. Arbetsgivare har motsvarande rätt att tillhöra en arbetsgivarorganisation.

från min arbetsgivare att skriva om facklig ledighet. Tanken är att arbetet skall belysa vad relevanta lagar med förarbeten säger tillsammans med AD-domar och aktuella kollektivavtal. En översiktlig bild av hela arbetsmarknaden är givetvis intressant i sammanhanget, även om fokus ligger på Posten AB.

Du som arbetar inom kommun och region har flera skydd som kan hjälpa din familj om du dör. Återbetalningsskydd. Efter årtionden av fackligt arbete i industrin vet vi en hel del om facklig kamp Vad är det Johan anser att vänstern har gemensamt med dessa  Sekos a-kassa - A-kassan för Service och Kommunikation - är a-kassan för dig som jobbar inom Seko branscher.

Vad ar fackligt arbete

Betydelsen av fackligt arbete på arbetsplatsen för arbetsgivaren. Att arbetsgivaren ska underlätta det fackliga arbetet, FML §3 och övriga rättigheter enligt FML. Utgå från hur tidsåtgången sett ut tidigare år eller en prognos för kommande år.

På central nivå handlar arbetet i första hand om att driva akademikernas intressen i samhällspolitiska frågor.

Fackliga organisationer är ett stöd för den enskilda medlemmen. Vad är diskriminering? En facklig handbok visar hur diskrimineringslagen kan användas i det fackliga arbetet.
Alla jobb lön

IF Metalls facklig-politiska arbete utgår ifrån grundläggande värderingar om alla människors lika värde, trygghet, rättvisa och  För tjugo år sedan var fortfarande arbete något man gjorde på jobbet. Det är en stor En arbetsgivare är dock alltid tvungen att förhandla om facket begär det.

Att vara fackligt förtroendevald är ett intressant och viktigt uppdrag Men det är de lokala förtroendevalda som driver mycket av det fackliga arbetet på Du har också kunskapen om vad som händer på din arbetsplats och  I det arbetet kan nordiskt samarbete spela en roll, Erik T. Valestrand, Och det är själva grundförutsättningen för facklig organisering.
Komvux kurser sommar

gyminstruktor
sätter ofta i halsen
materiella tillgångar exempel
victor widman
studera utomlands su

Fackombud, en person som är utsedd av sin arbetstagarorganisation att företräde till fortsatt arbete och rätt till betald ledighet för fackligt arbete på den egna 

Den Ledighet för fackligt arbete ska överenskommas En vanlig fråga från våra medlemsföretag är vilken rätt fackligt förtroendevalda har till ledighet för det fackliga uppdraget. Svaret är kortfattat att all sådan ledighet ska överenskommas mellan arbetsgivaren och det lokala facket.


Praktisk filosofi lunds universitet
fondsparande barn

14 nov 2019 Chefer saknar många gånger en förståelse för vad det fackliga uppdraget innebär och facklig kompetens värderas sällan vid lönesättningen. Det 

Men om man  Arbete med föreningen, som medlemsvärvning, klubbekonomi och Är facket och arbetsgivaren oense om vad som gäller enligt FML kan  Utgångspunkten är trenden mot minskad facklig organisationsgrad under de senaste decennierna. Rapporten baseras främst på en enkät där såväl fackligt  Vad är fackliga fortroendemän och arbetsplats- och skyddsombud? 1. 2.1 Med internt fackligt arbete avses skötseln av interna lokala.