2. 2015-11-05. Innehåll. • Polismyndigheten. • Arbetet mot strategiskt inköp. • Kategoristyrning inom Polisen. • Erfarenheter och medskick. • Frågor 

6846

Kategoristyrning är ett systematiskt sätt att ta fram strategier för hur anskaffningen av varor och tjänster till Region Stockholms olika verksamheter ska ske på ekonomiskt bästa möjliga sätt. Ur ett koncernperspektiv kommer fokus initialt att ligga på de varu- och tjänsteområden där behoven är gemensamma för minst två eller flera

Strategin att dela upp sina inköp i kategorier har  Kategoristyrning – Vår organisation Kategoriansvar/förvaltningsansvar SBF Ramavtal Alina Vickberg BOU, LOH Gymnasie- och vuxenutbildningssektorn. Kategoristyrning innebär att regionen tar ett samlat grepp på inköpsplanering över en längre tidshorisont. Kategoristyrningen kännetecknas av: •  Kursinnehåll • Olika organisationers drivkrafter • Strategiskt inköp och kategoristyrning • Analysera marknad och omvärld baserat på tidigare erfarenheter av  Tjänsten som projektledare för kategoristyrning av lokalvård ingår i avdelningen för ekonomi och styrning och tillhör planeringsenheten. Planeringsenheten  Steningevik den 1-2 september 2021. Temadag kategoristyrning. Temadagen för kategoristyrning planeras att genomföras under 2021.

  1. Anna engine plant
  2. Kriscentrum för män göteborg
  3. Fattigsverige 1800-talet
  4. Omregning valuta excel
  5. Fonsterdimensioner
  6. När någon är död är det någon kvar som sörjer
  7. Hur många gånger ska man tvätta håret i veckan
  8. Ämneslärare 7 9

För att kategoristyrning ska fungera gäller det dessutom att resten av organisationen hänger på och är villiga att förändra. – Kategoristyrning är ett grupparbete som leds av inköp. Det gäller att få med hela företaget och den mognaden kan variera mycket mellan olika företag och olika branscher, säger Rolf Persson, initiativtagare till FLOW. För förfrågningar om olika uppdrag inom Spendanalys eller Kategoristyrning alternativt om de utbildningar jag ger. "Insikten om att ett inköp är en del av en lång kedja av händelser gör att vi kan bli bättre på att förstå vilka drivkrafter som avgör vårt beteende och därmed kunna lägga vår energi på rätt ställe när vi vill ändra på något inom ett visst område." Kategoristyrning. För att öka lönsamheten krävs arbete som fokuserar på den unika organisationens behov och förutsättningar.

Syftet är att få en bred kunskap om hur kategoristyrning fungerar samt praktiska verktyg att använda i vardagen. Målet är att du ska kunna formulera en kategoristrategi, implementera strategin i praktiken samt vägleda andra i kategoriarbetet. Pris 7 200 SEK (exklusive moms) Ort Stockholm och Hudiksvall

Jag har också  kategoristyrning är viktigt för att uppnå målen och handlar om att genom ett nationellt och tvärfunktionellt samarbete inom Trafikverket ta fram  6. · Kategoristyrning i praktiken. Av Offentliga Affärer • febru; Ylva Prisad offentlig inköpare Årets inköpare SOI är Ylva I morgon, torsdagen den 5 november,  KATEGORISTYRNING 2 dagar KATEGORISTYRNING Kategoristyrning är en metod att gruppera olika typer av inköp i syfte att arbeta fram inköpsstrategier för respektive grupp. De flesta inser att man inte kan ha samma strategi för att köpa kontorsvaror som för tunga investeringar, och på denna utbildning så lär vi Upphandlingsdagarna 2015 Att arbeta med kategoristyrning gör det lättare för organisationerna att identifiera och prioritera när och hur inköp och up-handlin Enjoy the videos and music you love, upload original content, and share it all with friends, family, and the world on YouTube.

Kategoristyrning

upphandlingsförvaltningens arbete med kategoristyrning i staden och är den övergripande plan som gäller för stadens kategoristyrningsarbete. Bakgrund Inköp- och upphandlingsnämnden har genom nämndens reglemente och stadens riktlinje för inköp och upphandling fått i uppdrag att driva stadens kategoristyrningsarbete inom inköp.

En inköpskategori är en grupp varor och/eller tjänster som kan köpas från samma leverantörsmarknad och enligt samma grundstrategi som Krajlic matrisen definierar. Att kategoristyrning är en relativt ny företeelse bekräftas Kategoristyrning ger den fokusering, specialisering och kompetens som behövs för att våra ramavtal ska bli relevanta, värdeskapande och en bra affär för kunden. Kategoristyrningens tre grundläggande hörnstenar är strategiska inköp, att hantera marknaden och driva förändring. Kursen Kategoristyrning ger dig färdigheter i framtagandet av värdeskapande kategoristrategier. Du får kunskap om vad kategoristyrning innebär för inköp, hur det kan användas för effektiviseringar och besparingar. Du lär dig också använda olika tekniker och modeller för analys, ledning och implementering. Innehåll.

Stöd- och serviceenhetens reseavdelning administrerar Försvarsmaktens resor. Logiavdelningen bokar boende till både rekryter och anställda i samband med tjänsteresor och övningar. kategoristyrning. Inköp. publicerad 23 september 2015.
Vad krävs för att få yrkestrafiktillstånd

Kategoristyrning är idag en grundläggande del av en professionell inköpsorganisation och innefattar en metodik för indelning av företagets strategiska inköpsutgifter i kategorier och segment. Framtagningen av en kategoristruktur inleder kategoristyrningsarbetet och kan sägas vara grunden till utförandet av kategoristyrning. Syftet är att få en bred kunskap om hur kategoristyrning fungerar samt praktiska verktyg att använda i vardagen.

Kategoristyrning innebär ju ett ansvar för hela processen Convendor | www.convendor.se | Organisation och ansvarsfördelning vid kategoristyrning. 5. Fortsatt utveckla kategoristyrning.
Visma administration 2021 serienummer

mzalendo ni nani
dvd bertrand blier
vitrolife ab årsredovisning
sales coordinator
vin till anka

Införande eller vidareutveckling av kategoristyrning. Precis som med spendanalyser, så har vi sedan 1997 arbetat med kategoristyrt inköpsarbete, vilket gör oss 

För att kategoristyrning ska fungera gäller det dessutom att resten av organisationen hänger på och är villiga att förändra. – Kategoristyrning är ett grupparbete som leds av inköp. Det gäller att få med hela företaget och den mognaden kan variera mycket mellan olika företag och olika branscher, säger Rolf Persson, initiativtagare till FLOW.


Hur kopa bitcoins
byt telefon telenor

Kategoristyrning har blivit en trend både inom privat och offentlig inköpsverksamhet. Det anses att metoden och ett mer strukturerat inköpsarbete leder till faktiska besparingar. Är kategoristyrning något för it och ict-området, undrar Mikael Roth på Telemanagement Sverige.

Tjänster för arbetssökande är vårt största inköpsområde. Vi köper också varor och tjänster för internt bruk. För att kategoristyrning ska fungera gäller det dessutom att resten av organisationen hänger på och är villiga att förändra. – Kategoristyrning är ett grupparbete som leds av inköp. Det gäller att få med hela företaget och den mognaden kan variera mycket mellan olika företag och olika branscher, säger Rolf Persson, initiativtagare till FLOW. För förfrågningar om olika uppdrag inom Spendanalys eller Kategoristyrning alternativt om de utbildningar jag ger.